Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời khi nào? Sự ra đời của giai cấp công nhân? Cùng GiaiNgo đi tìm đáp án qua chuyên mục Khi nào nhé.