Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác? Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác? GiaiNgo sẽ giải đáp giúp bạn.