Gen Z là gì? Thế hệ Gen Z sinh năm bao nhiêu? Các đặc điểm của Gen Z là gì? Những câu hỏi lần lượt được bạn đặt ra và mong muốn tìm câu trả lời.