Bài viết hôm nay của GiaiNgo sẽ giúp bạn biết được chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày tháng năm nào. Mời bạn đọc cùng theo dõi.