Tại sao thực dân pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên mà không phải là một nơi nào khác? Những thắc mắc sẽ được GiaiNgo giải đáp qua bài viết sau đây.