Việt Nam luôn là miếng mồi ngon mà các nước Phương Tây nhắm đến, trong đó có Thực dân Pháp. Cùng GiaiNgo tìm hiểu xem Thực dân Pháp thực hiện âm mưu xâm lược Việt Nam như thế nào nhé?