Tháng 3 – tháng gắn liền với Thanh niên Việt Nam. Từ năm nào Ban Bí thư Trung ương Đảng chọn tháng 3 hằng năm làm “Tháng Thanh niên”? Hãy để GiaiNgo giúp bạn trả lời câu hỏi này nhé!