Khi nhắc đến Đoàn viên thanh niên, ai cũng biết rằng đây là lực lượng tiên phong, đi đầu trong mọi hoạt động. Vậy chúng ta cần phấn đấu như thế nào để trở thành Đoàn viên? Cũng GiaiNgo tìm hiểu nhé!