Có thể nói Mặt trận Việt Minh là một trong những điển hình thành công của Đảng ta về công tác Mặt trận. Vậy Mặt trận Việt Minh được thành lập khi nào? Cùng GiaiNgo tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau nhé!