Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những thắng lợi nổi bật và vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. Cùng GiaiNgo điểm qua nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Tháng 8 dưới bài viết sau nhé!