Mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc đã đạt nhiều bước tiến mới với sự tham gia ngày càng chủ động của Việt Nam. Vậy Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc năm nào? Hãy cùng GiaiNgo tìm hiểu điều này nhé!