Quan sát hiện tượng nhật thực ngoài việc nhìn ngắm mặt trời bị che khuất thì nó còn cung cấp các thông tin khoa học nào cho người yêu thiên văn. Cùng GiaiNgo đi vào chi tiết vào bài để rõ hơn nhật thực xảy ra khi nào nhé!