Trong lịch sử đánh giặc ngoại xâm, có nhiều cuộc khởi nghĩa tiêu biểu bảo vệ và thống nhất đất nước. Trong đó nổi bật là cuộc khởi nghĩa oanh liệt của Hai Bà Trưng. Vậy khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm nào cùng GiaiNgo đi vào chi tiết nhé!