Các khối khí được xem là một trong những tác nhân chính gây biến đổi khí hậu. Vậy khi nào khối khí bị biến tính? Nguyên nhân biến tính là gì? GiaiNgo sẽ cùng bạn khám phá điều đó!