The là gì trong tiếng Anh? Khi nào dùng The? Khi nào không dùng The? GiaiNgo sẽ giải đáp cho các bạn ngay qua bài viết sau đây nhé!