Hàm số đồng nghịch biến là kiến thức trọng yếu của chương trình toán phổ thông. Vậy Hàm số nghịch biến khi nào? Định nghĩa và điều kiện của hàm số nghịch biến là gì? GiaiNgo sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc qua bài viết này.