Để đạt được hiệu quả cao nhất khi đăng bài trên các trang MXH. Người dùng phải biết thông minh chọn lựa giờ đẹp tuy nhiên không phải ai cũng biết cách chọn. Cùng GiaiNgo tìm hiểu đăng ảnh giờ nào nhiều like nhất nhé!