Tiễn ông Táo chầu trời là phong tục của người Việt ta. Vậy cúng ông Táo ngày nào? Tìm hiểu thông tin qua bài viết dưới đây của GiaiNgo.