Bình Ngô đại cáo là một áng thiên cổ hùng văn; thể hiện sự tự hào và sức mạnh dân tộc trong cuộc chiến với quân xâm lược, để giành lại độc lập tự do cho nước nhà. Vậy Bình Ngô đại cáo ra đời năm nào cùng Giaingo tìm hiểu nhé!