Vì sao phải tích cực trồng cây gây rừng? Rừng đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta? Hãy cũng GiaiNgo tìm hiểu vấn đề này!