Thực vật hạt kín phân bố rộng rãi nhất trên đất liền. Câu hỏi được đặt ra là vì sao thực vật hạt kín lại có thể phát triển đa dạng phong phú như ngày nay? GiaiNgo sẽ giải đáp cặn kẽ vấn đề này.