Giai cấp tư sản đang lên ở Châu Âu đã chống lại hệ tư tưởng của đạo nào? Nếu bạn cũng đang thắc mắc thì đừng bỏ qua bài viết này của GiaiNgo.