Chủ nghĩa xã hội không tưởng mang những tư tưởng về giải phóng xã hội và con người. Vậy chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì? Nó tồn tại những tích cực và hạn chế như thế nào? Cùng GiaiNgo tìm hiểu bài viết ngay sau đây nhé!