Việc khai thác gỗ ở nước ta chỉ được tiến hành ở đâu?

Để nguồn gỗ nguyên liệu được phát triển bền vững thì việc khai thác gỗ cũng được có những quy định rõ ràng. Vậy việc khai thác gỗ ở nước ta chỉ được tiến hành ở đâu? Cùng GiaiNgo tìm hiểu thông tin này nhé!

Việc khai thác gỗ ở nước ta chỉ được tiến hành ở

Câu hỏi trắc nghiệm

Việc khai thác gỗ ở nước ta chỉ được tiến hành ở

A. rừng sản xuất

B. các khu bảo tồn

C. rừng phòng hộ

D. vườn quốc gia

Đáp án: A. rừng sản xuất

Trả lời: Việc khai thác gỗ ở nước ta chỉ được tiến hành ở rừng sản xuất.

Việc khai thác gỗ ở nước ta chỉ được tiến hành ở

Thông tin thêm

Việc khai thác gỗ ở nước ta chỉ được tiến hành ở rừng sản xuất. Theo đó, rừng sản xuất là loại rừng được ưu tiên sử dụng để cung cấp đa dạng các sản phẩm trong lâm nghiệp, trong các hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, nông nghiệp và cả ngư nghiệp. Đồng thời, rừng sản xuất cũng được tận dụng để phát triển hoạt động khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí.

Rừng sản xuất không chỉ đóng góp vào nền kinh tế mà còn hỗ trợ sự phát triển bền vững và đa chiều cho sản xuất lâm sản. Bên cạnh đó, nó cũng mở ra những cơ hội mới độc đáo cho ngành du lịch giải trí, giúp tăng thêm giá trị cộng đồng và bảo tồn được nguồn tài nguyên tự nhiên.

Hiện nay, rừng sản xuất được phân loại là rừng tự nhiên và rừng trồng. Trong đó, rừng tự nhiên là rừng có sẵn trong tự nhiên hoặc rừng được phục hồi tái sinh tự nhiên hoặc là rừng tái sinh có trồng bổ sung. Rừng trồng là rừng được hình thành bởi con người. Con người cải tạo rừng tự nhiên, trồng lại hoặc tái sinh sau khi khai thác rừng trồng.

Nước ta gồm những loại rừng nào?

Rừng Việt Nam được chia thành 3 loại khác nhau là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất.

Rừng đặc dụng

Rừng đặc dụng là rừng có chức năng bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên, giúp cho việc nghiên cứu khoa học và bảo tồn di tích lịch sử văn hóa. Có thể kết hợp rừng đặc dụng với các hoạt động về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng hay giải trí.

Rừng đặc dụng gồm có:

 • Vườn quốc gia.
 • Khu dự trữ thiên nhiên.
 • Khu bảo tồn loài – sinh cảnh.
 • Khu bảo vệ cảnh quan rừng bảo tồn di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.
 • Khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học.
 • Vườn thực vật quốc gia
 • Rừng giống quốc gia.

Nước ta gồm những loại rừng nào?

Rừng phòng hộ

Rừng phòng hộ của nước ta là rừng có chức năng bảo vệ nguồn nước, chống xói mòn, sạt lở và góp phần hạn chế thiên tai. Rừng phòng hộ có thể kết hợp các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí.

Rừng phòng hộ gồm có:

 • Rừng phòng hộ đầu nguồn.
 • Rừng phòng hộ bảo vệ nguồn nước cộng đồng dân cư.
 • Rừng phòng hộ biên giới.
 • Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay.
 • Rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển.

Rừng phòng hộ

Rừng sản xuất

Rừng sản xuất là rừng cung cấp lâm sản, kết hợp với lâm, nông và ngư nghiệp. Có thể kết hợp rừng sản xuất cùng hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí.

Rừng phòng hộ gồm có:

 • Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.
 • Rừng bảo vệ môi trường đô thị.
 • Khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học.
 • Vườn thực vật quốc gia.
 • Rừng giống quốc gia.

Việc phân chia rừng không chỉ giúp sử dụng nguồn tài nguyên thông minh mà còn góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Việc khai thác gỗ ở nước ta chỉ được tiến hành ở rừng sản xuất

Câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Theo mục đích sử dụng, rừng gồm mấy loại?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: C. 3

Mục đích của rừng sản xuất là gì?

A. Để khai thác gỗ và các lâm sản ngoài gỗ

B. Để bảo tồn nguồn gen sinh vật rừng, rừng nguyên sinh, nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa.

C. Bảo vệ nguồn nước, đất, chống xói mòn, sa mạc hóa, hạn chế lũ lụt.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: A. Để khai thác gỗ và các lâm sản ngoài gỗ

Khái niệm về rừng:

A. Là một hệ sinh thái bao gồm hệ thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng.

B. Là một hệ sinh thái bao gồm hệ thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó hệ thực vật là thành phần chính của rừng.

C. Là loại rừng được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

D. Đáp án khác.

Đáp án: B. Là một hệ sinh thái bao gồm hệ thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó hệ thực vật là thành phần chính của rừng.

Khái niệm về rừng

Theo em, ngành sản xuất có sử dụng nguyên liệu từ rừng là ngành nào sau đây?

A. Ngành sản xuất gỗ xây dựng.

B. Ngành sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ (mây, tre đan).

C. Ngành công nghiệp chế biến (nông sản).

D. Ngành sản xuất dược liệu.

Đáp án: A. Ngành sản xuất gỗ xây dựng.

Theo em, ngành sản xuất không sử dụng nguyên liệu từ rừng là ngành nào sau đây?

A. Ngành sản xuất gỗ xây dựng.

B. Ngành sản xuất bao bì bằng gỗ.

C. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ.

D. Ngành sản xuất dược liệu.

Đáp án: C. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ.

Việc khai thác gỗ ở nước ta chỉ được tiến hành ở rừng sản xuất. Việc khai thác gỗ đúng quy định sẽ giúp nước ta bảo tồn được nguồn tài nguyên rừng vô giá và đồng thời giúp bảo vệ môi trường cũng như góp phần phát triển kinh tế hiệu quả. GiaiNgo mong rằng với những thông tin trên sẽ giúp bạn học tốt hơn chương trình Địa lý 12.