Trong chuyên mục Tổng hợp hôm nay, GiaiNgo sẽ mang đến cho các bạn thông tin về câu hỏi giai cấp tư sản ra đời từ những thành phần nào trong xã hội?