Đồng bằng sông Hồng là một trong hai vùng có tốc độ phát triển kinh tế mạnh nhất nước ta. Vậy tại sao phải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng. Cùng GiaiNgo tìm hiểu nhé!