Tại sao gọi khởi nghĩa Yên Thế là khởi nghĩa nông dân tự phát? Bài viết sau của GiaiNgo sẽ giúp bạn đọc trả lời câu hỏi này.