Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời?

Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời? Dựa vào sách giáo khoa Lịch sử lớp 8, cùng GiaiNgo tìm hiểu và giải đáp các câu hỏi nhé!

Nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa Yên Thế là gì?

Dựa vào SGK Lịch sử lớp 8 trang 131, nguyên nhân bùng nổ khởi nghĩa Yên Thế là:

Giữa thế kỉ XIX, kinh tế dưới triều Nguyễn sa sút, nhiều nông dân ở đồng bằng Bắc Kì phải rời bỏ quê hương lên Yên Thế làm ăn. Họ thành lập làng và tổ chức sản xuất.

Khi Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng, Yên Thế trở thành mục tiêu bình định của Pháp. Chúng tiến hành cướp ruộng đất, mở đồn điền, khai mỏ, làm đường giao thông. Do đó dẫn đến nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa Yên Thế.

Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời?

Nêu tên một số cuộc khởi nghĩa chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Theo SGK trang 133 Lịch sử lớp 8: Nêu tên một số cuộc khởi nghĩa chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Một số cuộc khởi nghĩa chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX là:

Ở Nam Kì: Có cuộc đấu tranh của người Thượng, người Khơ me, người Xtiêng.

Ở miền Trung: Có cuộc đấu tranh do Hà Văn Mao (người Mường), Cầm Bá Thước (người Thái) lãnh đạo.

Ở Tây Nguyên: Các tù trưởng như Nơ-trang Gư. Ama Con, Ama Giơ-hao,… đã kêu gọi nhân dân rào làng chiến đấu suốt từ năm 1889 đến năm 1905.

Ở vùng Tây Bắc:

  • Đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Mông,… đã tập hợp dưới ngọn cờ của Nguyễn Quang Bích. Nguyễn Văn Giáp, lập căn cứ kháng Pháp ở Lai Châu, Sơn La và hoạt động mạnh trên lưu vực sông Đà.
  • Cuộc đấu tranh của người Thái do Đèo Văn Trì, Nông Văn Quang, Cầm Văn Thanh lãnh đạo.
  • Cuộc đấu tranh của đồng bào Thái ở Sơn La.
  • Cuộc đấu tranh của đồng bào Mông ở Hà Giang.

Ở vùng Đông Bắc Bắc Kì: Bùng nổ phong trào của người Dao, người Hoa, tiêu biểu nhất là đội quân của Lưu Kì.

Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời?

Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời?

Theo SGK trang 131, 132 Lịch sử lớp 8 để so sánh, nhận xét khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm khác so với những cuộc khởi nghĩa cùng thời đó là:

Mục tiêu: Bảo vệ xóm làng, cuộc sống của mình, không phải là khôi phục chế độ phong kiến, bảo vệ ngôi vua như các cuộc khởi nghĩa cùng thời.

Lãnh đạo: Không phải các văn thân, sĩ phu mà là những người xuất thân từ nông dân với những phẩm chất đặc biệt (tiêu biểu là Hoàng Hoa Thám) như căm thù đế quốc, phong kiến, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, trung thành với quyền lợi của những người cùng cảnh ngộ, hết sức thương yêu nghĩa quân.

Lực lượng tham gia: Đều là những người nông dân cần cù, chất phác, yêu cuộc sống.

Địa bàn hoạt động: Khởi nghĩa Yên Thế nổ ra ở vùng rừng núi trung du Bắc Kì.

Về cách đánh: Nghĩa quân Yên Thế có lối đánh linh hoạt, cơ động, giảng hòa khi cần thiết,…

Thời gian tồn tại: Cuộc khởi nghĩa tồn tại dai dẳng suốt 30 năm, gây cho địch nhiều tổn thất.

Ý nghĩa: Khởi nghĩa Yên Thế tiêu biểu cho tinh thần quật khởi của nông dân, có tác dụng làm chậm quá trình xâm lược, bình định vùng trung du và miền núi phía Bắc của thực dân Pháp.

Tính chất: Là một phong trào yêu nước, không nằm trong phong trào Cần Vương.

Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời?

Em có nhận xét gì về phong trào kháng chiến chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX?

Theo SGK trang 133 Lịch sử lớp 8, em có nhận xét về phong trào kháng chiến chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX.

Thời gian: Phong trào kháng chiến chống Pháp của đồng bào miền núi nổ ra sau đồng bằng nhưng lại tồn tại bền bỉ và kéo dài.

Quy mô: Diễn ra rộng khắp ở cả Nam Kì, Trung Kì, Tây Nguyên, Tây Bắc,…

Ý nghĩa: Phong trào đấu tranh của đồng bào miền núi đã trực tiếp góp phần làm chậm quá trình xâm lược và bình định của thực dân Pháp.

Nguyên nhân thất bại: Hoạt động riêng lẻ, thiếu liên kết nên dễ bị tiêu diệt.

Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời?

Xem thêm:

Qua bài viết trên, cũng đủ cho các bạn hiểu bài 27 Lịch sử lớp 8 rồi đúng không? Câu hỏi khởi nghĩa yên thế có những đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời Giaingo đã giải đáp cụ thể nhất cho các bạn!