Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta? Biện pháp giải quyết vấn đề này như thế nào? Hãy cùng GiaiNgo tìm hiểu!