Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật? Câu hỏi Sinh học này được trả lời như thế nào. Cùng GiaiNgo khám phá!