Tại sao công nghệ sinh học đang được ưu tiên phát triển? Công nghệ sinh học gồm những lĩnh vực nào? GiaiNgo sẽ giải đáp những thắc mắc này ngay bây giờ!