Công nghệ gen ngày nay được ứng dụng khá nhiều vào đời sống. Vậy công nghệ gen là gì và việc ứng dụng công nghệ đó tạo được hiệu quả ra sao. Hãy cùng GiaiNgo tìm ra câu trả lời nhé.