Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là gì? Sinh học 12

Điều hòa hoạt động của gen là một trong những bài học Sinh học 12 thú vị với các bạn học sinh. Vậy bạn có biết nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là gì không? Cùng GiaiNgo tìm hiểu rõ hơn về nó nhé!

Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là gì?

A. điều hòa quá trình dịch mã.

B. điều hòa lượng sản phẩm của gen.

C. điều hòa quá trình phiên mã.

D. điều hoà hoạt động nhân đôi ADN.

Đáp án đúng: A. điều hòa quá trình dịch mã.

Trả lời: Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là điều hòa quá trình dịch mã.

Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là gì

Đôi nét về điều hòa hoạt động gen

Điều hòa hoạt động gen chính là việc điều hòa lượng sản phẩm được gen tạo ra. Có thể nói cách khác, điều hòa hoạt động gen là điều hòa các quá trình tự nhân đôi tạo ra ADN, quá trình phiên mã tạo ra ARN và quá trình tổng hợp protein. Nó cho biết gen có được phiên mã, dịch mã hay không.

Kết quả của quá trình biểu hiện gen chính là sự biểu hiện khác nhau của các gen. Sự điều hòa hoạt động của gen cũng có liên quan đến sự có mặt và tương tác của các chất cảm ứng hay là chất ức chế.

Điều hòa hoạt động gen chính là

Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật được thể hiện theo các mức độ khác nhau; bao gồm điều hòa mức độ phiên mã, dịch mã và sau dịch mã.

Trong đó:

  • Điều hòa mức độ phiên mã là điều hòa lượng mARN được phiên mã trong tế bào.
  • Điều hòa mức độ dịch mã là điều hòa lượng protein được dịch mã.
  • Điều hòa sau dịch mã là làm biến đổi, gắn các gốc chức năng vào protein, giúp hình thành cấu trúc không gian, hoàn thiện protein sau khi đã được tổng hợp để thực hiện được một chức năng nhất định.

Điều hòa hoạt động gen có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo rằng tế bào chỉ tổng hợp sản phẩm của gen vào thời điểm cần thiết. Nó tạo ra một lượng sản phẩm phù hợp. Điều này giúp tối ưu hóa việc sử dụng nguyên liệu và năng lượng trong tế nào, tránh lãng phí trong cần thiết.

Điều này cũng đảm bảo hoạt động của tế bào được điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện sống của môi trường, vòng đời và sự phát triển bình thường của cơ thể. Điều này góp phần duy trì sự cân bằng và hiệu suất chức năng của tế nào. Đồng thời nó cũng đáp ứng đúng mức nhu cầu của cơ thể mà không tạo ra sự lãng phí tài nguyên.

Câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về đặc điểm của điều hòa hoạt động gen ở tế bào nhân thực?

A. Cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân thực phức tạp hơn ở sinh vật nhân sơ.

B. Phần lớn các trình tự nuclêôtit trên ADN được mã hóa thành các thông tin di truyền.

C. Phần ADN không mã hóa thì đóng vai trò điều hòa hoặc không hoạt động.

D. Có nhiều mức điều hòa, qua nhiều giai đoạn: từ nhiễm sắc thể (NST) tháo xoắn đến biến đổi sau dịch mã.

Đáp án đúng: B. Phần lớn các trình tự nuclêôtit trên ADN được mã hóa thành các thông tin di truyền.

Câu 2: Vai trò của lactozo trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac ở E. coli là

A. liên kết đặc hiệu với protein điều hòa, khiến nó mất khả năng bám vào trình tự vận hành, tạo điều kiện cho ARN polimeraza hoạt động.

B. gắn vào trình tự vận hành operator để khởi đầu quá trình phiên mã ở gen điều hòa.

C. hoạt hóa trình tự khởi động promoter để thực hiện quá trình phiên mã ở gen điều hòa.

D. ức chế gen điều hòa và cản trở quá trình phiên mã của gen này để tạo ra protein điều hòa.

Đáp án đúng: A. liên kết đặc hiệu với protein điều hòa, khiến nó mất khả năng bám vào trình tự vận hành, tạo điều kiện cho ARN polimeraza hoạt động.

Câu 3: Điều hòa hoạt động gen chính là

A. Điều hòa lượng sản phẩm do gen tạo ra

B. Điều hòa lượng mARN

C. Điều hòa lượng tARN

D. Điều hòa lượng rARN

Đáp án đúng: A. Điều hòa lượng sản phẩm do gen tạo ra

Điều hòa hoạt động gen chính là

Câu 4: Sự biểu hiện điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ diễn ra chủ yếu ở cấp độ:

A. Phiên mã

B. Sau phiên mã

C. Trước phiên mã

D. Dịch mã

Đáp án đúng: A. Phiên mã

Câu 5: Câu không phải là ý nghĩa của sự điều hoà hoạt động của gen?

A. Điều khiển tổng hợp một lượng protein cần thiết, vừa đủ, không lãng phí.

B. Đảm bảo cung cấp các loại protein vào thời điểm thích hợp.

C. Tổng hợp ra ARN.

D. Đảm bảo cho hoạt động sống của tế bào trở nên hài hoà.

Đáp án đúng: C. Tổng hợp ra ARN.

Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là điều hòa quá trình dịch mã. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình Sinh học 12. Nó thường được vận dụng vào các bài kiểm tra và bài thi. GiaiNgo hy vọng với bài viết của chúng tôi, bạn sẽ ghi nhớ kiến thức một cách tốt nhất có thể.