Bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về những chiếc xe tăng trong lịch sử thế giới. Cùng GiaiNgo xe qua sự thay đổi của những chiếc xe tăng theo từng giao đoạn có những thay đổi gì nhé.