Phong trào Cần Vương diễn ra cuối thế kỉ XIX là cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống quân Pháp xâm lược. Vậy nguyên nhân bùng nổ phong trào Cần Vương là gì? Hãy cùng GiaiNgo tìm hiểu!