Phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp xâm lược nước ta diễn ra vào cuối thể kỉ XIX nhưng đã thất bại. Vậy nguyên nhân thất bại của phong trào Cần Vương là gì? Mời bạn đọc theo dõi câu trả lời của GiaiNgo!