Mối quan hệ giữa sự chuyển biến kinh tế và sự chuyển biến xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX như thế nào? Cùng GiaiNgo tìm hiểu nhé!