Giai cấp vô sản công nghiệp thế giới ra đời sớm nhất ở nước nào? Vì sao? Cùng đi tìm câu trả lời qua bài viết này của GiaiNgo nhé.