Nếu thường xuyên tiếp xúc với những biểu mẫu nước ngoài thì bạn sẽ không còn xa lạ gì với first name. Vậy first name là tên hay họ? GiaiNgo sẽ trả lời ngay nhé!