Trong các mẫu tuyển dụng không khó để bắt gặp các thuật ngữ tiếng Anh quen thuộc. Trong đó phải kể đến từ first name, surname. Để biết chính xác từ first name là gì thì cùng GiaiNgo tìm hiểu ngay.