Top 5+ bài cúng cô hồn tháng 7 chi tiết và chuẩn nhất

Bài cúng cô hồn đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện một nghi lễ tôn nghiêm, thành kính. Cùng GiaiNgo tìm hiểu chi tiết 5 bài cúng cô hồn tháng 7 trong bài viết phía bên dưới nhé.

Bài cúng cô hồn tháng 7

Bài cúng cô hồn rằm tháng 7 – Bài 1

Kính lễ mười phương Tam bảo chứng minh,

Hôm nay ngày … Chúng con tên …  Ở tại số nhà …

Phát lòng thành tịnh, thiết lập đạo tràng, bày tiệc cam lồ, Kỳ an gia trạch, Kỳ an bổn mạng. Nhờ ơn tế độ, thêm sự phước duyên, nguyện xin gia đình yên ổn,thuận lợi bán buôn, dòng họ quy hướng đạo màu, con cháu học hành tinh tiến, nguyện cầu thế giới hòa bình, nhơn sanh phước lạc.

Kính thỉnh:

Cô hồn xuất tại côn lôn

Ở tam kỳ nghiệp, cô hồn vô số

Những là mãn giả hằng hà

Đàn ông, đàn bà, già trẻ lớn nhỏ

Ôi! Âm linh ơi, cô hồn hỡi

Sống đã chịu một đời phiền não

Chết lại nhờ hớp cháo lá đa

Thương thay cũng phận người ta

Kiếp sinh ra thế, biết là tại đâu

Đàn cúng thí vâng lời Phật dạy

Của có chi, bát nước nén nhang

Cũng là manh áo thoi vàng

Giúp cho làm của ăn đàng thăng thiên

Ai đến đây dưới trên ngồi lại

Của làm duyên chớ ngại bao nhiêu

Phép thiêng biến ít thành nhiều

Trên nhờ tôn giả chia đều chúng sanh

Phật hữu tình từ bi tế độ

Chớ ngại rằng có có không không

Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng

Độ cho nhứt thiết siêu thăng thượng đài.

Chân ngôn biến thực: Nam mô tát phạt đát tha nga đa,phà lồ chỉ đế án tam bạt ra,tam bạt ra hồng (3 lần)

Chân ngôn cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (3 lần).

Bài cúng cô hồn thàng 7 - Bài 1

Văn khấn cúng cô hồn tháng 7 – Bài 2

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

Con lạy Đức Phật Di Đà

Con lạy Bồ Tát Quan Âm.

Con lạy Táo Phủ Thần quân Chính thần.

Tiết tháng 7 sắp thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà

Đại Thánh Khảo giáo – A Nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng – che làn heo may

Cô hồn năm bắc đông tây

Trẻ già trai gái về đây họp đoàn

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một chút để dành ngày mai

Phù hộ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hòa hài gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Bây giờ nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hóa kim ngân

Cùng với quần áo đã được phân chia

Kính cáo Tôn thần

Chứng minh công đức

Cho tín chủ con

Tên là: ………………………………

Vợ/Chồng: …………………………

Con trai: ……………………………

Con gái: …………………………….

Ngụ tại: ……………………………..

Văn khấn cúng cô hồn tháng 7 - Bài 2

Bài khấn cúng cô hồn tháng 7 – Bài 3

Kính lễ mười phương Tam bảo chứng minh

Hôm nay ngày……tháng……năm………………(Âm lịch).

Con tên là: … Tuổi … Ngụ tại số nhà … đường … phường (xã) … quận (huyện) … tỉnh (TP) …

Trân trọng kính mời các chư vị khuất mặt, khuất mày, kẻ lớn, người nhỏ, thập loại cô hồn, các Đảng, âm binh ngoài đường, ngoài xá, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn…về nơi đây hưởng lộc thực đầy đủ.

Phát lòng thành tịnh, thiết lập đạo tràng, bày tiệc cam lồ, Kỳ an gia trạch, Kỳ an bổn mạng. Nhờ ơn tế độ, thêm sự phước duyên, nguyện xin gia đình yên ổn, thuận lợi bán buôn, phù hộ được buôn may bán đắt, mọi sự được sở cầu như ý, dòng họ quy hướng đạo màu, con cháu học hành tinh tiến, nguyện cầu thế giới hòa bình, nhơn sanh phước lạc.

Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Độ cho nhứt thiết siêu thăng thượng đài.

Chân ngôn biến thực: (biến thức ăn cho nhiều)

NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA, NGA ĐA PHẠ RÔ CHỈ ĐẾ, ÁN TAM BẠT RA, TAM BẠT RA HỒNG (7 lần)

Chân ngôn Cam lồ thủy: (biến nước uống cho nhiều)

NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA, ĐÁT THA NGA ĐA ĐA, ĐÁT ĐIỆT THA. ÁN TÔ RÔ, TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ, TA BÀ HA (7 lần)

Chân ngôn cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng 7 lần)

Bài khấn cúng cô hồn tháng 7 - Bài 3

Văn cúng cô hồn rằm tháng 7 – Bài cúng chúng sinh

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con lạy Đức Phật Di Đà.

Con lạy Bồ Tát Quan Âm.

Con lạy Táo Phủ Thần quân Phúc đức chính thần.

Tiết rằm tháng 7 sắp thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà

Đại Thánh Khảo giáo A Nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng, che làn heo may

Cô hồn nam bắc đông tây

Trẻ già trai gái về đây họp đoàn

Dù rằng: chết uổng, chết oan

Chết vì nghiện hút chết tham làm giàu

Chết tai nạn, chết ốm đau

Chết đâm chết chém chết đánh nhau tiền tình

Chết bom đạn, chết đao binh

Chết vì chó dại, chết đuối, chết vì sinh sản giống nòi

Chết vì sét đánh giữa trời

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một chút để dành ngày mai

Phù hộ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hoà hài gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Bây giờ nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hoá kim ngân

Cùng với quần áo đã được phân chia

Kính cáo Tôn thần

Chứng minh công đức

Cho tín chủ con

Tên là:………………………………

Vợ/Chồng:………………………….

Con trai:……………………………

Con gái:…………………………….

Ngụ tại:……………………………..

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn cúng cô hồn rằm tháng 7 - Bài cúng chúng sinh

Bài cúng cô hồn theo vấn khấn cổ truyền

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

Kính lạy Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả

Kính lạy ngài Bản Cảnh Thành Hoàng

Kính lạy ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa

Kính lạy ngài Bản Gia Táo quân và tất cả các vị Thần linh cai quản ở trong xứ này.

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm …

Tín chủ con là …

Ngụ tại …

Thành tâm kính xin nhân ngày xá tội vong nhân, âm cung mở cửa ngục ra cho phép vong linh các cô hồn không nơi nương tựa, không mồ không mả, lẩn khuất ở gốc cây, bụi cỏ, xó chợ, đầu đường, không manh áo mỏng, đêm ngày lang thang, quanh năm đói rét cơ hàn.

Dù rằng chết vì lý do gì đều được về đây thụ hưởng lễ vật của tín chủ thỉnh mời cơm canh, cháo bỏng, trầu cau, gạo muối, quả thực hoa đăng tiền vàng, quần áo đủ màu đỏ xanh. Phù hộ cho tín chủ và toàn gia người người khỏe mạnh, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, điều lành đưa tới, điều dữ mang đi.

Cẩn cáo! (cúi lạy 3 lần)

Bài cúng cô hồn theo vấn khấn cổ truyền

Xem thêm: 

Hướng dẫn cúng cô hồn rằm tháng 7

Vị trí đặt mâm cúng cô hồn rằm tháng 7

Mâm cúng cô hồn tháng 7 nên đặt ở vị trí ngoài trời, phía trước cửa nhà, cơ quan, công ty,…

Tùy theo quan niệm tâm linh của gia chủ mà chọn lựa một hướng cúng cụ thể. Bởi hiện nay không có một quy chuẩn chính xác về hướng đặt mâm cúng cô hồn.

Sở dĩ mâm cúng cô hồn tháng 7 không được phép đặt trong nhà bởi lẽ hành động này dân gian có thể khiến dẫn dụ ma quỷ vào nhà gây ảnh hưởng xấu đến dương khí. Lâu dần tác động tiêu cực đến sức khỏe, tài lộc của gia chủ.

Vị trí đặt mâm cúng cô hồn rằm tháng 7

Chuẩn bị mâm cúng cô hồn rằm tháng 7 như thế nào?

Mâm cúng rằm cô hồn tháng 7 được chuẩn tùy tâm của mỗi gia đình, tuy nhiên cần phải đầy đủ những lễ vật sau:

 • Gạo muối 1 đĩa lớn.
 • 3 vắt cơm hoặc 12 chén cháo trắng nấu loãng.
 • Đường thẻ 12 cục.
 • Giấy áo và giấy tiền (có thể kèm theo tiền lẻ nhưng phải có giá trị nhỏ như 1000 đồng, 2000 đồng).
 • Mía chặt từng khúc nhỏ, để nguyên vỏ.
 • Bỏng ngô, khoai luộc (khoai lang và sắn).
 • Hoa và mâm ngũ quả (gồm 5 loại trái cây khác nhau).
 • 3 cây nhan, 2 ly nước lọc, 2 ngọn đèn nhỏ.

Chuẩn bị mâm cúng cô hồn rằm tháng 7 như thế nào

Hướng dẫn cách hóa vàng mã cúng cô hồn rằm tháng 7

Theo quan niệm dân gian ta để lại, từ mùng 2 đến 14 tháng 7 Âm lịch, Diêm Vương sẽ mở cửa Quỷ Môn Quan để cho vong linh trở về nhân gian. Vì vậy, để có thể được vong linh chứng giám và nhận lễ, nên hóa vàng mã trong giai đoạn này.

Thời gian hóa vàng mã thích hợp nhất đó chính là vào buổi tối sau 16h chiều. Bởi ánh sáng mặt trời ban ngày có thể gây suy giảm vong khí của ma quỷ một cách đáng kể.

Do đó, hóa vàng mã vào ban ngày sẽ khiến ma quỷ không không đến nhận.

Khi đốt vàng mã, nên đốt một cách từ tốn và nhẹ nhàng để thể hiện được tấm lòng thành tôn kính. Chọn vị trí đốt sạch sẽ, thoáng mát phía bên ngoài trời, phía trước cửa nhà.

Quá trình hóa vàng mã không được phép dùng cây chọc vào đám lửa, điều này được xem là sự bất kính với vong linh.

Hướng dẫn cách hóa vàng mã cúng cô hồn rằm tháng 7

Những lưu ý khi cúng cô hồn

Trong quá trình cúng cô hồn, để quy trình diễn ra trong trang nghiêm nhưng vẫn đảm bảo ma quỷ không đến gần xâm nhập vào nhà, cần lưu ý một số những vấn đề sau đây cũng như là những điều cấm kỵ trong tháng cô hồn:

 • Lễ cúng cô hồn nên đặt ngoài trời, phía trước sân hoặc hành lang.
 • Sau khi kết thúc nghi lễ cúng cô hồn, nên hóa giấy vàng mã ngay tại chỗ và rải gạo muối ra các phía.
 • Các lễ vật cúng cô hồn sau khi dâng lễ, gia chủ nên ban phát và tuyệt đối không được đem vào nhà.
 • Khi rải gạo muối, phải cân bằng các phía Đông – Tây – Nam – Bắc.
 • Tuyệt đối không được phép đọc văn khấn cô hồn khi lễ cúng chưa diễn ra.
 • Quá trình cúng cô hồn nên có người giựt lễ vật thì nên buông tay, không được giành lại.

Những lưu ý khi cúng cô hồn

Câu hỏi thường gặp

Ngày cúng cô hồn chính xác nhất?

Cô hồn rời khỏi Quỷ Môn Quan vào ngày mùng 2 tháng 7 Âm lịch và quay về trước 12h đêm ngày 15/7. Do đó, đây được xem là khoảng thời gian cúng cô hồn chuẩn xác nhất.

Quên cúng cô hồn có sao không?

Xét về mặt tâm linh, quên cúng cô hồn có thể khiến vong linh quở trách, không phù hộ bình an và tài lộc. Vì vậy, để đảm bảo vận khí gia chủ, nên thực hiện đúng nghi lễ cúng cô hồn hàng năm.

Trên đây là tổng hợp 5 bài cúng cô hồn tháng 7 phổ biến nhất hiện nay được GiaiNgo thu thập và tổng hợp. Hy vọng những thông tin này sẽ mang đến nguồn kiến thức bổ ích cho bạn đọc. Đừng quên theo dõi chúng tôi để liên tục cập nhật những thông tin thú vị khác nhé.