Vì sao phải giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm? Chúng ta cần phải tiết kiệm điện năng như thế nào? Hãy để GiaiNgo giúp bạn!