Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?

Một trong những kiến thức lịch sử thế giới quan trọng nhất đó chính là kiến thức về cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng diễn ra trong giai đoạn từ 1917 – 1921. Vậy vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng? Cùng GiaiNgo tìm hiểu về vấn đề lịch sử này ngay dưới đây nào.

Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?

Cuộc cách mạng Tháng Hai đã lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng, đem lại quyền tự do, dân chủ cho nhân dân. Tuy nhiên, sau cách mạng tháng Hai, cục diện 2 chính quyền song song tồn tại ở nước Nga. Đó là:

 • Chính quyền Xô viết của công nhân, nông dân và binh lính.
 • Chính phủ lâm thời tư sản của giai cấp tư sản và đại địa chủ tư sản hóa.

Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?

Cục diện trên đòi hỏi nước Nga phải tiến hành cuộc cách mạng lần thứ hai vào tháng Mười năm 1917 (Cách mạng tháng Mười) nhằm lật đổ chính phủ lâm thời tư sản, giành chính quyền hoàn toàn về tay giai cấp vô sản. Đây là một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Lập bảng thống kê các sự kiện chính của Cách mạng Tháng Mười Nga

Bảng thống kê chi tiết các sự kiện chính của Cách mạng Tháng Mười Nga:

Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?

Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng 10 Nga năm 1917?

Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX. Đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại. Nó đã xóa bỏ các giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người.

Cuộc cách mạng đã đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội. Giải phóng nhân dân lao động, đưa người lao động từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước. Ra đời nhà nước xã hội chủ nghĩa – nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người. Và làm cho chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực trong đời sống chính trị thế giới.

Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người. Từ thế giới tư bản chủ nghĩa sang thế giới xã hội chủ nghĩa. Mở ra một thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?

Cách mạng Tháng Mười Nga đánh đổ chủ nghĩa đế quốc ở ngay “chính quốc”. Đồng thời đánh vào hậu phương của nó là các nước thuộc địa của Nga hoàng. Cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của những nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh.

Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa lịch sử và tính chất quốc tế vô cùng sâu rộng. Không một cuộc cách mạng nào trong thời đại ngày nay lại không chịu ảnh hưởng sâu xa của Cách mạng tháng Mười.

Nó cho thấy trong thời đại ngày nay, sự kết hợp tất yếu và tự nhiên giữa cuộc đấu tranh. Vì dân chủ và cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội, giữa dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Chẳng những là mục tiêu mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tiến bộ xã hội. Đưa xã hội loài người vươn tới tự do, công bằng, bình đẳng và văn minh.

Vì sao nhân dân Xô – Viết bảo vệ được thành quả của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga?

Nhân dân Xô-viết bảo vệ được thành quả cách mạng là vì:

 • Nhờ vào sức mạnh và sự ủng hộ của toàn dân.
 • Lòng yêu nước dưới chế độ mới được phát huy mạnh mẽ.
 • Nhờ chính quyền thực hiện chính sách “Cộng sản thời chiến”
 • Nước Nga đã vượt qua khó khăn về kinh tế có đủ lương thực cho Hồng quân. Hồng quân đã chiến đấu dũng cảm, có chỉ huy quân sự tài ba,…

Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?

Nêu những nét chính về tình hình Nga đầu thế kỉ XX

Về chính trị:

 • Đầu thế kỉ XX Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng.
 • Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên hậu quả kinh tế xã hội nghiêm trọng.

Về kinh tế:

 • Lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, công nghiệp, nông nghiệp đình đốn.

Về xã hội:

 • Đời sống của nông dân, công nhân, các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ.
 • Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi.

Cách mạng dân chủ tư sản Tháng Hai 1917 đã làm được những việc gì?

Kết quả của Cách mạng Tháng Hai:

 • Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế. Quyền lực chuyển sang Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản Nga và các Xô viết của công nông binh.
 • Thành lập nước Cộng Hòa.
 • Là bước chuẩn bị cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ diễn ra vào tháng 11/1917.

Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?

Như vậy, qua bài viết trên đây, chắc hẳn bạn đã hiểu vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng cũng như nắm được những ảnh hưởng tích cực to lớn từ cuộc cách mạng này tới lịch sử Việt Nam. Đừng quên theo dõi GiaiNgo để cập nhật thông tin mới nhất nhé!