Giun đất thường được gọi bằng những cái tên thân thương như “bạn của thực vật”, “bạn của nhà nông”. Vậy vì sao nói giun đất là bạn của nhà nông? Hãy cùng GiaiNgo đi tìm câu trả lời!