Có bao giờ bạn thắc mắc vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết không? Nếu có, hãy theo chân GiaiNgo, chúng tôi sẽ giải thích giúp bạn!