Văn khấn rằm tháng 7 ngoài sân đầy đủ chi tiết nhất

Hiện nay, những bài văn khấn rằm tháng 7 ngoài sân ngày càng đa dạng và phổ biến. Vậy đâu là bài văn khấn chuẩn xác và phù hợp nhất? Khám phá ngay các gợi ý bên dưới của GiaiNgo nhé.

Văn khấn rằm tháng 7 ngoài sân

Văn khấn cúng rằm tháng 7 ngoài sân cổ truyền

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Chúng con lạy chín phương trời, kính lạy mười phương chư phật, kính lạy chư phật mười phương

Con lạy Đức Phật Di Đà

Con lạy Bồ Tát Quan Âm

Con lạy Táo Phủ Thần quân Chính thần

Tiết tháng 7 sắp thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà

Đại Thánh Khảo giáo – A Nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh cô hồn không mả, không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng – che làn heo may

Cô hồn năm bắc đông tây

Trẻ già trai gái về đây họp đoàn

Dù rằng: Chết uổng, chết oan

Chết vì nghiện hút chết tham làm giàu

Chết tai nạn, chết ốm đau, bệnh tật

Chết chết đánh nhau tiền tình,…

Chết bom đạn, chết đao binh,…

Chết vì dại, chết đuối nước, chết do sinh sản giống nòi,…

Chết vì sét đánh giữa trời,…

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một chút để dành ngày mai

Phù hộ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hòa hài gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Bây giờ nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hóa kim ngân

Cùng với quần áo đã được phân chia

Kính cáo Tôn thần

Chứng minh công đức

Cho tín chủ con

Tên là: …

Vợ/Chồng: …

Con trai: …

Con gái: …

Ngụ tại: …

Văn khấn rằm tháng 7 ngoài sân

Văn cúng rằm tháng 7 ngoài sân đơn giản

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy:

 • Đức Địa tạng vương Bồ Tát
 • Đức Mục Kiền Liên Tôn giả

Kính lạy:

 • Ngài bản cảnh Thành hoàng
 • Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa
 • Ngài bản gia Táo quân và tất cả các vị Thần linh cai quản ở trong xứ này.

Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 năm …

Tín chủ con là …

Ngụ tại …

Thành tâm kính xin:

Nhân ngày xá tội vong nhân, âm cung mở cửa ngục ra cho phép vong linh các cô hồn không nơi nương tựa, không mồ không mả, lẩn khuất ở gốc cây, bụi cỏ, xó chợ, đầu đường, không manh áo mỏng, đêm ngày lang thang, quanh năm đói rét cơ hàn, dù rằng chết vì lý do gì đều được về đây thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ thỉnh mời: cơm canh, cháo bỏng, trầu cau, gạo muối, quả thực hoa đăng tiền vàng, quần áo đủ màu đỏ xanh. Phù hộ cho tín chủ và toàn gia người người khỏe mạnh, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, điều lành đưa tới, điều dữ mang đi.

Cẩn cáo!

Văn khấn rằm tháng 7 ngoài sân

Văn khấn cúng rằm tháng 7 thần linh

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm …

Tín chủ chúng con là …

Ngụ tại …

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao này không biết lấy gì đền báo.

Do vậy kính dâng lễ bạc, bày tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám!

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Văn khấn rằm tháng 7 ngoài sân

Văn khấn rằm tháng 7 ngoài trời tại cơ quan

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Kính lạy: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và Chư vị thần linh cai quản xứ này.

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm …

Tín chủ chúng con tên là: … Là giám đốc công ty (hoặc chức danh khác) … có địa chỉ tại nhà số …, đường …, phường (xã) …, quận (huyện) …, tỉnh (thành phố) … Thành tâm sắm sửa hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, soi xét chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội, chúng con đội ơn Tam bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng chở che, công đức lớn lao này không biết lấy gì đền đáp.

Do vậy, chúng con kính dâng lễ bạc, bày tỏ lòng thành, nguyện xin nạp thọ, phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình chúng con, người người khỏe mạnh, già trẻ bình an hương về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long.

Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Văn khấn rằm tháng 7 ngoài sân

Bài cúng chúng sinh rằm tháng 7 ngoài trời

KÍNH LỄ MƯỜI PHƯƠNG TAM BẢO CHỨNG MINH

Hôm nay ngày … Chúng con tên …

Ở tại số nhà …

Phát lòng thành tịnh ,thiết lập đạo tràng,bày tiệc cam lồ,Kỳ an gia trạch,

Kỳ an bổn mạng.Nhờ ơn tế độ,thêm sự phước duyên,nguyện xin gia đình yên ổn,thuận lợi bán buôn,dòng họ quy hướng đạo màu,con cháu học hành tinh tiến,nguyện cầu thế giới hòa bình,nhơn sanh phước lạc.

Kính thỉnh: Cô hồn xuất tại côn lôn

Ở tam kỳ nghiệp, cô hồn vô số

Những là mãn giả hằng hà

Đàn ông, đàn bà, già trẻ lớn nhỏ

Ôi! Âm linh ơi,cô hồn hỡi

Sống đã chịu một đời phiền não

Chết lại nhờ hớp cháo lá đa

Thương thay cũng phận người ta

Kiếp sinh ra thế,biết là tại đâu

Đàn cúng thí vâng lời phật dạy

Của có chi,bát nước nén nhang

Cũng là manh áo thoi vàng

Giúp cho làm của ăn đàng thăng thiên

Ai đến đây dưới trên ngồi lại

Của làm duyên chớ ngại bao nhiêu

Phép thiêng biến ít thành nhiều

Trên nhờ tôn giả chia đều chúng sanh

Phật hữu tình từ bi tế độ

Chớ ngại rằng có có không không

Nam mô Phật,Nam mô Pháp,Nam mô Tăng

Độ cho nhứt thiết siêu thăng thượng đài.

Chân ngôn biến thực: Nam mô tát phạt đát tha nga đa, phà lồ chỉ đế án tam bạt ra,tam bạt ra hồng ( 3 lần)

Chân ngôn cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (3 lần).

Văn khấn rằm tháng 7 ngoài sân

Bên cạnh việc cúng tháng 7 ngoài sân, bạn cũng đừng quên chú trọng văn khấn Thần tài rằm tháng 7, văn khấn tổ tiên trong nhà,… sao cho đúng phong tục nhé!

Xem thêm: Tháng cô hồn có nên cắt tóc không? Vì sao nhiều người kiêng?

Mâm cúng rằm tháng 7 ngoài trời gồm những lễ vật gì?

Chuẩn bị mâm cúng chúng sinh

Theo phong tục tập quán tại từng địa phương, sắm lễ mâm cúng chúng sinh thường sẽ không giống nhau. Tùy theo hoàn cảnh gia đình và quan niệm tâm linh mà bày trí mâm cúng chúng sinh sao cho thành tâm, thể hiện được tấm lòng tôn kính đối với vong linh.

Tuy nhiên, nhìn chung một mâm cúng chúng sinh về cơ bản phải đầy đủ các lễ vật được đề cập dưới đây:

 • Gạo muối 1 đĩa xếp gọn gàng, phân chia rõ ràng.
 • 1 đĩa ngũ quả với 5 loại và 5 màu sắc khác nhau.
 • Một số loại bánh kẹo đặt trên mâm lớn (hoặc rổ, rá, đĩa,…): bỏng ngô, bánh phồng tôm, kẹo, thạch dừa,…
 • 12 bát cháo trắng nấu loãng nêm muối trắng.
 • Quần áo giấy dành cho chúng sinh.
 • 12 thẻ đường.
 • 3 chén nước lọc, 3 nén hương và 2 ngọn đèn.
 • 1 bình hoa cúng (thông thường sẽ là hoa cúc vàng).
 • Ngoài ra, ngày nay một số gia đình còn có thêm lễ vật là heo quay, gà luộc,…

Văn cúng chúng sinh rằm tháng 7 gồm những gì

Cách xếp quần áo chúng sinh

 • Quần áo để dâng lên chúng sinh nên để ở vị trí cuối cùng, sau đó là những lễ vật khác như vàng, mũ và một số vật dụng đi kèm. Ngoài ra, nếu có dâng lễ vật là tiền lẻ, nên xếp chúng xung quanh mâm ngũ quả hoặc mâm bánh kéo.
 • Mâm cúng sau khi đã được chuẩn bị và bày trí gọn gàng, đầy đủ thì gia chủ cần tiến hành ăn mặc chỉnh tề để tiến hành nghi lễ. Lưu ý vị trí đứng là phía sau mâm cúng chúng sinh, quay mặt nhìn ra đường để đọc văn khấn.
 • Trong quá trình đọc văn cúng tâm phải tịnh, 2 tay chắp vào nhau một cách thành kính. Mỗi đoạn văn cúng sau khi đọc xong phải cúi người, chắp tay ra đường. Sau khi kết thúc bài khấn, cần chắp tay cuối  người 3 lạy và rải gạo muối về phía đường.

Cách xếp quần áo chúng sinh

Những lưu ý khi cúng rằm tháng 7 ngoài sân

Ngày cúng rằm chúng sinh tháng 7 nên diễn ra sau 12h trưa, bởi ban ngày được xem là thời điểm dương thịnh âm suy gây ảnh hưởng tiêu cực đến tinh khí của vong linh.

Tuyệt đối không được phép đặt mâm cúng chúng sinh trong nhà, điều này có khả năng dẫn dụ ma quỷ vào nhà gây ảnh hưởng xấu đến phong thủy.

Khi thực hiện mâm cúng cô hồn, không được phép cho những người yếu vía, mẹ bầu và trẻ nhỏ đến gần. Bởi nếu học vía, ma quỷ sẽ dễ dàng xâm nhập tác động đến dương khí của người đó.

Trong quá trình tiến hành nghi lễ cúng cô hồn, hạn chế mặc đồ trắng – đen hoặc kết hợp giữa 2 màu này. Đây là màu sắc đại diện cho tang thương, tăng mức âm khí và tạo cơ hội cho ma quỷ xâm nhập.

Người thực hiện nghi lễ cúng chúng sinh cần giữ tâm tịnh, trước đó hai ngày nên kiêng các món ăn như mắm tôm, tiết canh, cá chép, thịt chó, thịt mèo,…

Nếu trong lễ cúng có xuất hiện chó hoặc mèo đen thì cần nhanh chóng thực hiện xong nghi lễ và rời đi. Bởi đây được xem là đại diện của vong linh đến dự lễ.

Sau khi hoàn thành nghi lễ cúng cô hồn, nên chuẩn bị một thau nước rửa tay chân và mặt trước khi vào nhà.

Bên cạnh đó, vào tháng 7 Âm lịch âm khí khá nặng nề, bạn cần lưu ý những điều cấm kỵ trong tháng cô hồn để tránh mang lại vận đen cho mình nhé!

Những lưu ý khi cúng rằm tháng 7 ngoài sân

Câu hỏi thường gặp

Cúng chúng sinh vào giờ nào? Ngày nào?

Nghi thức cúng chúng sinh cần diễn ra từ ngày mùng 2 đến trước ngày 15 tháng 7 Âm lịch hàng năm. Giờ cúng phù hợp nhất tùy theo sự xếp của mỗi gia chủ, nhưng tuyệt đối không cúng trước 12h trưa.

Có nên cúng chúng sinh tại nhà?

Cúng chúng sinh tại nhà giúp vong linh không xâm nhập và quấy rối đến vận khí của gia đình. Đồng thời đây được ví như một hình thức "đút lót" để cầu mong được phù hộ sức khỏe, tài lộc.

Trên đây là tổng hợp những bài văn khấn rằm tháng 7 ngoài sân phổ biến nhất hiện nay. Hy vọng qua bài viết GiaiNgo vừa chia sẻ, bạn đọc sẽ có thêm thật nhiều thông tin bổ ích. Đừng quên theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm nhiều chủ đề hấp dẫn khác nhé.