Trung Quốc đồng minh hội là chính đảng của giai cấp nào?

Trung Quốc đồng minh hội là một tổ chức cách mạng của Trung Quốc, do Tôn Trung Sơn thành lập. Vậy Trung Quốc đồng minh hội là chính đảng của giai cấp nào và phục vụ vì mục đích gì? Sau đây GiaiNgo sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc này.

Trung Quốc đồng minh hội là chính Đảng của giai cấp nào?

Trung Quốc đồng minh hội là chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời vào tháng 8 năm 1905. Đây là chính đảng của giai cấp tư sản dân tộc, bị tư bản nước ngoài và triều đình phong kiến Mãn Thanh chèn ép và kìm hãm.

Hội được thành lập nhằm bảo đảm và đấu tranh giành quyền lợi cho giai cấp tư sản của dân tộc Trung Quốc; nhằm chống lại sự chèn ép và áp bức bóc lột của triều đình phong kiến và tư bản nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản.

Đôi nét về Trung Quốc đồng minh hội

Trung Quốc Đồng minh Hội, hay còn gọi là Trung Quốc Cách mạng Đồng minh Hội (phồn thể: 中國革命同盟會), là một tổ chức chính trị – xã hội chống nhà Thanh đầu thế kỷ XX. Tổ chức này là một trong những tổ chức tiền thân của chính đảng sớm nhất trong lịch sử Trung Quốc: Trung Quốc Quốc dân Đảng.

Trung Quốc đồng minh hội được thành lập khi nào?

Trung Quốc đồng minh hội được thành lập ngày 20 tháng 8 năm 1905 tại Tokyo, Nhật Bản,

Tổ chức được hình thành từ cuộc vận động hợp nhất các tổ chức hội kín cách mạng trong phong trào kháng Thanh, với các tổ chức nòng cốt là Hưng Trung Hội, Hoa hưng Hội và Quang phục Hội.

Trung Quốc đồng minh hội chủ trương xây dựng cơ sở và phát động khởi nghĩa vũ trang lật đổ vương triều nhà Thanh, kiến lập chính thể Cộng hòa. Các lãnh đạo chủ chốt của Hội gồm Tôn Trung Sơn, Tống Giáo Nhân, Hoàng Hưng, Hoàng Nguyên Tú, Chương Thái Viêm.

Hội phát triển mạnh tại Trung Quốc và cả ở các cộng đồng người Hoa ở hải ngoại.

trung-quoc-dong-minh-hoi-duoc-thanh-lap-khi-nao

Trung Quốc đồng minh hội theo khuynh hướng nào?

Trung Quốc đồng minh hội theo khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.

Trung Quốc đồng minh hội là chính Đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc, đứng đầu là Tôn Trung Sơn.

Lực lượng tham gia Trung Quốc đồng minh hội là ai?

Lực lượng tham gia Trung Quốc đồng minh hội là trí thức tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, thân sĩ bất bình với nhà Thanh. Những thành phần này đều phải chịu sự áp bức của cả triều đình phong kiến mãn thanh và tư sản nước ngoài; nên họ đã cùng nhau đứng lên đấu tranh giành quyền lợi cho giai cấp mình.

Mục tiêu của Trung Quốc đồng minh hội là gì?

Mục tiêu chủ yếu của Trung Quốc đồng minh là lật đổ Mãn Thanh, thành lập dân quốc, thực hiện bình đẳng về ruộng đất, bình quân địa quyền.

Bản chất mục tiêu của hội chính là giành được quyền lợi cho giai cấp và dân tộc Trung quốc trong thời kỳ khó khăn, khắp nơi đều bị chèn ép.

Vai trò của tổ chức Trung Quốc đồng minh hội

Trung Quốc đồng minh hội chủ trương xây dựng cơ sở và phát động khởi nghĩa vũ trang lật đổ vương triều nhà Thanh, kiến lập chính thể Cộng hòa. Nhờ đó góp phần định hướng và tạo động lực cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Trung Hoa trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến.

Hội phát triển mạnh tại Trung Quốc và cả ở các cộng đồng người Hoa ở hải ngoại. Tư tưởng yêu nước và dám đứng lên đấu tranh bảo vệ quyền lợi của giai cấp, dân tộc được truyền bá rộng rãi và nhận được sự hưởng ứng lớn từ đông đảo người dân yêu nước.

Hội cũng đóng vai trò là nền móng cho Trung Quốc Quốc dân Đảng, một đảng yêu nước và đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng của nhân dân Trung Hoa. Sau Cách mạng Tân Hợi, Tôn Văn cùng với các đồng chí đã cải tổ lại Đồng minh Hội, thành lập Quốc dân Đảng, tổ chức tiền thân của Trung Hoa Cách mệnh Đảng và Trung Quốc Quốc dân Đảng.

vai-tro-cua-trung-quoc-dong-minh-hoi

Xem thêm:

Câu hỏi cùng chủ đề khác

Trước sự xâm lược của các nước đế quốc triều đình Mãn Thanh có thái độ như thế nào ?

Trước sự xâm lược của các nước đế quốc, triều đình Mãn Thanh đã thỏa hiệp với các nước đế quốc, đặc biệt Chính quyền Mãn Thanh kí Hiệp ước Nam Kinh chấp nhận bồi thường chiến phí; nhượng lại Hồng Kông và mở cửa 5 cửa biển cho tàu Anh được ra vào buôn bán.

Chính điều này đã khiến cho nhân dân trong nước cảm thấy bất mãn vì họ phải chịu nhiều sự chèn ép của cả đế quốc và triều đình. Từ đó dẫn đến nhiều cuộc đấu tranh và sự ra đời của các tổ chức yêu nước.

Trong đó có thể kể đến tổ chức Trung Quốc đồng minh hội của giai cấp tư sản.

Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc ở Trung Quốc là phong trào của giai cấp nào ?

Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc là phong trào của giai cấp nông dân. Phong trào được lãnh đạo bởi Hồng Tú Toàn, phong trào nổ ra ngày 1/1/1851 ở Kim Điền (Quảng Tây), sau đó lan rộng ra nhiều địa phương khác.

Đây là phong trào nông dân lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc.

uoc-khoi-nghia-thai-binh-thien-quoc-la-phong-trao-cua-giai-cap-nao

Mục tiêu đấu tranh của phong trào Nghĩa Hòa đoàn ở Trung Quốc là gì ?

Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn ở Trung Quốc là phong trào khởi nghĩa vũ trang nông dân với mục đích chống lại sự xâm lược và áp bức bóc lột của đế quốc diễn ra ở phía Bắc Trung Quốc. Phong trào diễn ra gần như đồng thời với phong trào Duy tân của nước ta.

Trên đây là những kiến thức về Trung Quốc đồng minh hội mà GiaiNgo mang đến cho bạn đọc. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn. Cùng đồng hành với GiaiNgo để đón đọc nhiều thông tin hữu ích hơn nữa nhé.