Trong chính tả tiếng Việt, hai từ “nên” và “lên” rất khó phân biệt. Vậy trở lên hay trở nên là đúng, cùng GiaiNgo tìm hiểu câu trả lời nhé!