Nổi tiếng một cá tính khá mạnh mẽ, tính thẳng thắn nhưng Trang Khàn cũng vướng nhiều rắc rối về phát ngôn. Bài viết của GiaiNgo sẽ giúp bạn biết hơn phần nào về Trang Khàn là ai cũng như con đường sự nghiệp của cô.