Hệ thống kiến thức lý thuyết tính chất cơ bản của phân thức bao gồm tính chất của phân thức và quy tắc đổi dấu. Cùng GiaiNgo khái quát chi tiết trong bài viết sau nhé!